Knstnr zkt Bdrf

Het doel van een samenwerking tussen een bedrijf en een kunstenaar is erop gericht voor beide partijen waarde en resultaat op te leveren. Een samenwerking waarin kunstenaar en bedrijf daadwerkelijk partners worden.

Een inspirerende samenwerking voor beide partijen.

In een samenwerkingsrelatie waar beide partners aan gecommitteerd zijn, zullen zij willen geven en nemen. Geven en nemen zullen echter nooit betekenen dat partijen hun vrijheid verloochenen. Zo zal de kunstenaar nooit zijn artistieke vrijheid verloochenen en het bedrijf zal nooit haar commerciële belangen verloochenen. In de samenwerking zullen zij daar wel een gezamenlijke weg in zoeken waarin beide tot uiting komen.